Cách phân loại thảm – rọ đá và ứng dựng cơ bản

Rọ đá là gì ?, thảm đá là gì ?, rồng đá là gì ?, chức năng của chúng để làm gì ?????

Vẫn còn rất nhiều thắc mắc về sản phẩm này và chưa hiểu rõ ứng dung của rọ, thảm để lựa chọn sản phẩm cụ thể ứng dụng cho công trình.

Dưới đây là bảng phân loại thảm – rọ đá và các sản pharm mắt lưới lục giác xoắn kép được phân loại theo chức năng, mục đích ứng dụng khi thiết kế. Các chức năng chính và mục đích ứng dụng sản phẩm được thể hiện ở bảng dưới đây

p/s: công Ty XNK Vải Địa Phú Thành Phát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *