Rọ Đá Công Trình Chỉnh Trị, Chống Xói Và Kè Bờ

Rọ Đá trong công trình chỉnh trị , chống xói và bờ kè

I. Phân loại các công trình chỉnh trị, chống xói và kè bờ

  • Các công trình chỉnh trị sông, chống xói và bảo vệ bờ dưới tác động của dòng chảy, điều kiện thủy văn, sóng biển và phương tiện giao thông thủy có sử dụng hệ thống rọ đá được phân loại theo nguyên tắc có và không có thể duy tu như sau:

 a.    Bảng phân loại công trình chỉnh trị  

 b.         Mặt cắt ngang điển hình kết cấu chống xói   

 

II. Yêu cầu về lưới lục giác xoắn kép trong công trình chỉnh trị, chống xói và kè bờ

Rọ đá, thảm đá sử dụng cho các công trình chỉnh trị, chống xói và kè bờ được xem xét tùy thuộc vào tính chất công trình, yêu cầu tuổi thọ và các tính toán kỹ thuật dưới tác động của dòng chảy để lựa chọn ứng dụng phù hợp.

-Đối với công trình chỉnh trị và đập khóa, rọ đá và thảm đá sử dụng cho công trình loại mắt D=80mm với dây mạ kẽm, mạ Gafan, mạ kẽm bọc nhựa đường kính tối thiểu 2,7/3,7 mm để tăng tuổi thọ công trình.

-Đối với các công trình chống xói và kè bờ, tùy thuộc vào mức cấp độ công trình, điều kiện dòng chảy và các tính toán kỹ thuật để lựa chọn phù hợp về chủng loại và chiều cao kết cấu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *